Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


ImMusic – Impulzív zenei programok az interkulturális kapcsolatok erősítésére

Az ImMusic az interkulturális kapcsolatok előmozdítása érdekében egy új típusú zenei tevékenységeket javasol az ifjúsági közösségekben. A speciális zenei foglalkozások örömteli és játékos órákat kínálnak a fiatalok számára, és a zene átadása révén javítják készségeiket és kompetenciáikat. Az ImMusic az interkulturális kapcsolatok előmozdítása érdekében egy új típusú zenei tevékenységeket javasol az ifjúsági közösségekben. A speciális zenei foglalkozások örömteli és játékos órákat kínálnak a fiatalok számára, és a zene átadása révén javítják készségeiket és kompetenciáikat.

Partner organizations:

Hangkeltő Alapítvány
Tudatos Ifjúságért Alapítvány
World Music School Helsinki
Coyote Initiatives CIC
‘Microkosmos’ Associazione Culturale Italo-Ellenica per la Formazione

A projekt elsődleges célja:

impulzív és innovatív zenei tevékenységeket leíró foglalkozás tervezeteket dolgozzon ki, amelyek alkalmasak a különböző ifjúsági közösségekben a fiatalok készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésére

Főbb jellemzők:

  • Szakmaközi együttműködés a zenészek és az ifjúságsegítők között
  • Interkulturális tevékenységek a fiatalok közösségei számára
  • Nemzetközi kommunikáció zenén keresztül

 

A zenei tevékenységekkel fejleszthető kompetenciák a következők: társadalmi együttműködés, befogadás, koncentráció, kreativitás, koordináció stb. A kezdeményezés a korábbi zenei tréningekből és a projektkoordinátor (Hangkeltő Alapítvány) tapasztalataiból származik, a koncepció az ifjúságsegítő szakértői partner (Tudatos Ifjúságért Alapítvány) közreműködésével alakult ki. Miután a két magyar partner kidolgozta a koncepciót, hasonló szervezeteket kerestünk, amelyek további értékeket adhatnak a projekthez. Az ImMusic projektben esélyünk van együttműködésre a Helsinki Zeneakadémiával (Finnország), amely innovatív módszereket alkalmaz a zenei oktatásban, a Coyote Initiatives CIC-vel (Findhorn, Egyesült Királyság), amelynek gyakorlata nemzetközi mobilitások és fejlesztő programok szervezésében. A „Microkosmos” Associazione Culturale Italo-Ellenica per la Formazione (Torino, Olaszország) interkulturális és publikációs tapasztalataival járulhat hozzá a projekt megvalósításához.

A projekt fő céljai a következők: 

  • impulzív és innovatív zenei tevékenységek fejlesztése a fiatalok számára készségeik és kompetenciáik fejlesztése érdekében, 
  • nemzetközi és szakmaközi beszélgetés kezdeményezése a zenészek és az ifjúsági munkások körében
  • a zene szerepének és a zenei tevékenységek lehetőségeinek kiaknázása az  ifjúsági közösségek fejlesztése és integrációja érdekében, 
  • az interaktív zenei programokat kínálatának bővítésére ifjúsági klubok, közösségek számára, hogy megismerjék a különféle zenei tevékenységeket, és hogy a zenét univerzális nyelvként használják az interkulturális élmények megerősítésére.

A projekt célcsoportjai azok a fiatalok, akik szabadidejüket a helyi közösségi terekben, klubokban vagy ifjúsági házakban töltik, valamint az ifjúsági közösségek képviselői, az ifjúsági tevékenységekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek képviselői, akik készek gazdagítani szervezési készségeiket és fiatalok zenei tevékenységeinek irányításával. Várható eredményként a projekt felhívja a figyelmet a zenei kommunikáció képzés eszközeként történő felhasználására az ifjúsági munkában, transznacionális kontextusban fejleszti a fiatalok interkulturális kompetenciáit.