Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Partnerek

Hangkeltő Alapítvány – Magyarország

A Hangkeltő Alapítvány 2015-ben jött létre amatőr énekkarokat támogató, működésüket segítő szervezetként, valamint az énekkarok mindennapjaiban felmerülő képzési igényeket kielégítő műhelyként. Az azóta eltelt időszakban számos koncert, fesztivál, tábor és hangképzési kurzus szervezőjeként, valamint az Alapítvány által működtetett énekkarok versenyrészvételeinek lebonyolítójaként végzi munkáját. A Vox Insana Kamarakórus és a MediCantare Leánykar munkájában az Alapítvány folyamatosan közreműködik, évente 8-10 önálló hangverseny és átlagosan 2 nemzetközi projekt lebonyolításában vesz részt, az általa felkért 15-20 önkéntes segítségével. Az ImPulzus Kreatív Zenei Műhely a Hangkeltő Alapítvány legújabb kezdeményezése, amelyben a korábban az énekkarokban alkalmazott módszereket és képzési eszközöket a teljes nyilvánosság elé tárjuk.
Az ImPulzus Kreatív Zenei Műhely az Alapítvány legújabb kezdeményezése, ahol a kórusokkal kifejlesztett módszerek és képzési eszközök a szélesebb közönség számára is elérhetőek. A kórushang-képző táborok, tanfolyamok és a nemzetközi műhelyek nyitva állnak a zene szerelmeseinek, akik még nem voltak képesek ilyen ismereteket összegyűjteni. Azok a fiatalok vagy idős fiatalok, akik nem érezzék az énekelési erőt, de szeretnének foglalkozni a zenével, tanfolyamunkon betekintést nyerhetnek egy kissé összetettebb zenei gondolkodásba. Az ImPulzus Kreatív Zenei Műhely keretén belül egy olyan projektet tervezünk, amely vonzóbbá teszi a zenei tevékenységeket a fiatalok szélesebb csoportja számára kreativitásuk, nyitott gondolkodásmódjuk és társadalmi beilleszkedésük fejlesztése érdekében.

Bővebben: impulzusmusic.com

Tudatos Ifjúságért Alapítvány – Magyarország

A Tudatos Ifjúságért Alapítványt 2015-ben hoztuk létre az ifjúsági szektorban több éve aktívan tevékenykedő ifjúságügyi szakemberekkel közösen. Célunk egy olyan új közösség és szervezet létrehozása volt, melyen keresztül közvetlenül tudunk segíteni a társadalmon, kiemelten a fiatalok helyzetén. Az alapítvány elsődleges célja, hogy olyan ismereteket és készségeket adjon át a fiataloknak, melyek segítik a közösségbe való beilleszkedésüket, fogékonnyá teszik őket a társadalom problémái iránt és aktív állampolgári részvételre ösztönöznek. Ezen célokat képességfejlesztő programok és képzések szervezésével közvetlen megtapasztaláson keresztül érjük el.
Már 2015-ben lelkesen vetettük bele magunkat az új kihívásokba. Több hazai és néhány nemzetközi projektbe kapcsolódtunk be, mint megvalósító vagy együttműködő, továbbá saját futó projektünk is van. Ennek hatására közösségünk már az első évben hamar bővülni kezdett.
Jelenleg már több, mint 50 önkéntes segíti munkánkat. Fontosnak tartjuk folyamatosan erősíteni önkéntes fiatalokból álló közösségünket, akik fellendítik alapítványunk működését és megújult lelkesedéssel valósítják meg a fent említett tevékenységeket, hogy alapítványunk ezen keresztül elérje céljait, és részt vegyen egy aktív közösségi életet élő, tudatos és felelős társadalom formálásában. Tevékenységünket három alapvető szakmai irány mentén haladva határoztunk meg (emberi jogi nevelés, aktív állampolgárság, játék általi fejlesztés) emellett hazai szinten még két témakörhöz kapcsolódva szervezzük programjainkat, fejlesztő tevékenységeinket (pénzügyi kultúra, munkavállalói ismeretek). Ezeken túl szeretnénk elősegíteni és népszerűsíteni az országon belüli és kívüli mobilitást a fiatalok körében. Önkénteseink által tartott programjainkon keresztül a fiataloknak új típusú magatartási és életvitel mintát adunk át, mellyel az egyénekben, a közösségekben és a társadalomban is tudatos fejlődés, a közügyek iránti érdeklődés és aktív részvétel érhető el. Ezáltal javul életminőségük és nagyobb eséllyel vesznek majd részt a társadalomban fellépő más problémák megoldásában, valamint aktív részesévé válnak a közösségnek, annak nemcsak alkotói, hanem egyben formálói is lesznek. Programjaink alatt a fiatalok igényeire építkezünk és a fiatalok által felsoroltatott problémákra keresünk megoldást.

Bővebben: www.tudatosifjusag.hu

World Music School Helsinki – Finnország

A World Music School egy Helsinkiben alapított nonprofit egyesület, amelynek célja olyan zenei oktatási kezdeményezések támogatása, amelyek a zenét „anyanyelvként” kezelik, előmozdítják a szóbeli hagyományon alapuló népzenének a formális klasszikusokkal párhuzamos tanítását. Számukra a zene alkalmazása a társadalmi interakció – integráció egyik fontos tényezője, amely összehozza a „szakértőket” a fiatalokkal. Rendszeres programok szervezésével támogatja azokat a kezdeményezéseket, ahol a gyerekek bemutatják egymásnak produkcióikat. Az egyesület számára fontos, hogy más helyeken is elérhetővé tegye a finn iskola alapelveit és a koncepcióját – így már a Portoban (PORTUGÁLIA), Beninben (GRAND-POPO) és Shangai ban (KÍNA) is működik tagozatuk. A World Music School Helsinki nyolc önkéntes alkalmazottat foglalkoztat, több mint 34 finn tanítvánnyal dolgozik, a teljes tanári testület több mint 64 főből áll a világ minden tájáról.
A World Music School Helsinki helyszíni és online zenei tanfolyamokat tart, művészeti találkozókat, műhelymunkákat, előadásokat szervez, és támogatja az etnomuzikológiai kutatásokat. A WMS emellett: havi néptánc eseményeket szervez a különféle kultúrák (pl. kurd és ír) és a helyi kultúrák (pl. finn) keverésével; világszerte kezeli a tanárok nyilvántartását; tevékenységét szisztematikus és interaktív módon dokumentálja a további fejlesztések előmozdítása érdekében. Az események tartalmát és eredményét a legújabb elérhető technológiák segítségével rögzíti a nyilvánosság és a hallgatók lehető legteljesebb tájékoztatása érdekében. Hidat képez a sok magas szintű oktatási intézmény és az országszerte elterjedt informális zenei megmozdulások között, ezzel is hozzájárul a jövőbeli Finnország társadalmi és kulturális gazdagodásához, gondolkodásmódjának fejlesztéséhez.

Coyote Initiatives CIC – Nagy-Britannia

A Coyote Initiatives egy nonprofit közösségi jellegű társaság és szociális vállalkozás, Skócia Észak-keleti részén. Képzéseket, fejlesztő programokat és projekteket tervez és valósít meg, elsősorban fiatalok és ifjúsági szakemberek számára Skóciában és nemzetközileg is. Az ifjúság és a közösség elkötelezettségére és felhatalmazására összpontosít számos módszer és eszköz felhasználásával, beleértve a zenét, a művészetet, a technológiát és a természetet. Az önkormányzatokkal, jótékonysági szervezetekkel, társadalmi, ifjúsági és más vezető szervezetekkel együttműködve dolgozik olyan projektek kidolgozásában és megvalósításában, amelyek célja a fiatalok, különösen a hátrányos helyzetűek és a marginalizált csoportokban élők segítése. Különböző tematikával kínál ifjúsági projekteket, képzéseket, projekttervezést és menedzsmentet, konzultációkat és segítségnyújtást magánszemélyek, csoportok és szervezetek számára.
A Coyote Initiatives három fő tevékenységet folytat: „True North” – kültéri oktatási és csoportmunka-kezdeményezések fiatalok és felnőttek számára, „Electrolabs” – zenei és kreatív projektek fiatalok számára, és ezek mellett különböző „Erasmus+” projektek koordinátora és partnere. Igény szerint helyi ifjúsági munkát is folytat. A szervezetben 3 igazgató, egy teljes munkaidős alkalmazott, 3 önkéntes és körülbelül 30 oktatási szakember (oktatók, segítők, ifjúsági vezetők, témaszakértők, logisztikai koordinátorok) dolgozik, akikkel konkrét projektekre vonatkozón szerződik. Munkatársainál a legfontosabb a szakértelem magas szintje, a rugalmasság és a kreativitás. Szakértői tevékenysége a következőket foglalja magában: ifjúsági munka és ifjúsági munka képzés; formális és nem formális oktatás; projekttervezés, mobilitás és fejlesztés; közösségépítés és fejlesztés; partnerségi munka; természetkapcsolat; szabadtéri oktatás; erőszakmentes kommunikáció; társadalmi vállalkozás; vezetői képességek; zenei produkció; film; történetmesélés; üzleti tervezés; pozitív pszichológia; folyamat menedzsment; pszichoterápiás eszközök; mély demokrácia; dinamikus önkormányzat és coaching.

Bővebben: www.coyoteinitiatives.com

‘Microkosmos’ Associazione Culturale Italo-Ellenica per la Formazione – Olaszország

A szervezet fő célja a kulturális, jogi és tudományos projektek, eredmények hozzáférhetőségének előmozdítása annak érdekében, hogy azok oktatási, kulturális, földrajzi és szociális háttértől függetlenül, mindenki számára elérhetővé váljanak. Ezenkívül a Microkosmos prioritása az interkulturális és ágazatközi együttműködés elősegítése és megerősítése a diszkrimináció kiküszöbölése érdekében. A Microkosmos támogatja a sokféleséget, a kultúrák közötti párbeszédet, valamint a szabadság, a tolerancia és az emberi és társadalmi jogok tiszteletben tartásának közös értékeit. Ezenkívül a szervezet támogatja az ENSZ által kitűzött 17 fenntartható fejlődési célt, különös tekintettel a minőségi oktatás biztosítására (4. cél), a nemek közötti egyenlőség előmozdítását (5. cél) és a tisztességes munka mindenki számára való elérhetőségét (8. cél). A szervezet többnyelvű e-könyvet adott ki 2016-ban, amely lehetőséget ad a siket és halló személyek számára, hogy a nemzetközi jelek révén nemzetközi szinten kommunikálhassanak egymással. A „Nemzetközi jelek: gyakorlati készlet” könyv néhány jellemzőt oszt a jelnyelvekkel: vizuális, dinamikus, innovatív, interaktív, mindig naprakész, tehát nagyszerű eszköz lehet ennek a nyelvnek a megtanulásához. Ez a fajta technológia lehetővé teszi a folyamatos és azonnali frissítést, hogy lépést tartson az élő nyelv és az élő kultúra, például a siket kultúra változásaival.

Bővebben: www.microkosmos.org